τίτλος έργου

Ζωγραφική

Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Ήρθαν οι Επενδυτές. 2009.
Υδατογραφία, ακρυλικά, σε χαρτί, 100 x 70 cm.