Ήρθαν οι Επενδυτές (2009)

«
Ήρθαν οι Επενδυτές
»

Υδατογραφία, σε χαρτί, ακρυλικά - 70 x 100 cm

 

« Τοπίo