τίτλος έργου

Ζωγραφική

Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Η Γκριμάτσα. 2013.
Λάδι σε λινό, 240 x 190.