τίτλος έργου

Ζωγραφική

Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Επεισόδια της Αθήνας 1 εως 5. 2008.
Λάδι σε καμβά, 530 x 70 cm.