τίτλος έργου
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Το Χαμόγελο του Μαλάκα. 2003. Giluform, 73 x 88 x 47 cm.