τίτλος έργου
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Προσχέδιο
dB / Σεξουαλική Αντεπανάσταση. 2007. Λάδι σε έγχρωμο giluform, 70 x 56.5 x 117 cm.