τίτλος έργου

Φωτογραφίες από την έκθεση «Κοινή Θέα» στο Θέατρο Rex

[08/01/2008] επιστροφή

Άποψη ενός εκ των κλιμακοστασίων. Erwin Wurm, "One Minute Sculptures"

«Δεν είμαι εδώ για κανένα» εγκαταστημένο στη μπάρα

Στο καφέ. «Δεν είμαι εδώ για κανένα», και η «Θείτσα»

Στο καφέ. Η «Θείτσα»

Στο καφέ. «Δεν είμαι εδώ για κανένα», και η «Θείτσα», από τις σκάλες

Στο καφέ. «Δεν είμαι εδώ για κανένα» και η «Θείτσα», από τις απέναντι σκάλες

«Δεν είμαι εδώ για κανένα» μαλάκα

«Το Χαμόγελο του Μαλάκα» εκφωνεί προεδρικό λόγο

«Δεν είμαι εδώ για κανένα». Και πράγματι, ο κόσμος αδιαφορεί

«Ριγέ», στο φουαγιέ

Γκκρρρ

Μια απ' τις επιμελήτριες με έναν απ' τους καλλιτέχνες

Ο «Ανθρώπινος Πόρος» είναι κι αυτός άνθρωπος

Επιμέλεια: Ghislaine Dantan, Ελένη Κούκου


Η πρόσκληση της έκθεσης με την υπέροχη φωτογραφία του 1976 της Linda Von Henneken