Kosmos (2016)

«
Kosmos
»

Mixed Media - x 6 cm

 

« Figure