Ανθρώπινος Πόρος (2003)

«
Ανθρώπινος Πόρος

Giluform - 81 x 68 x 47 cm

 

« 'Εγώ Κατ' Εμέ'