Θείτσα (2003)

«
Θείτσα
»

Giluform - 85,5 x 80 x 63 cm

 

« 'Εγώ Κατ' Εμέ'