Κυριακή (2016)

«
Κυριακή
»

Χρώμα σε σκόνη, Giluform, Μικτή τεχνική - x 178 cm

 

« Φιγούρα