Βαυβώ (2017)

«
Βαυβώ
»

Giluform - 42 x 91 x 64 cm

 

« Φιγούρα