Κρεβάτι: Το Γύψινο Ημερολόγιο (2001)

«
Κρεβάτι: Το Γύψινο Ημερολόγιο
»

Τερακότα - x 16 cm

 

« Ερωτικό