Εγκόλπιο Υμηττού II (2010)

«
Εγκόλπιο Υμηττού II
»

Εκτύπωση Lambda, Ψηφιακή φωτογραφία, χειραγωγημένη - 66 x 100 cm

 

« Φωτογραφία