Εγκόλπιο Όρους Αιγάλεω V (2010)

«
Εγκόλπιο Όρους Αιγάλεω V
»

Εκτύπωση Lambda, Ψηφιακή φωτογραφία, χειραγωγημένη - 66 x 100 cm

 

« Φωτογραφία