Απεργία σε Αργία (2010)

«
Απεργία σε Αργία
»

Εκτύπωση Lambda, Ψηφιακή φωτογραφία, χειραγωγημένη - 30 x 40 cm

 

« Φωτογραφία