Απογοήτευση για μια Μητέρα (2011)

«
Απογοήτευση για μια Μητέρα
»

Εκτύπωση Lambda - 67 x 100 cm

 

« Φωτογραφία