Αργά Αλάργα Aπ' το Φως (2012)

«
Αργά Αλάργα Aπ' το Φως
»

Λάδι σε καμβά - 196 x 192 cm

 

« Ζωγραφική