Κοιτάζω Εξοχή Βλέπω Εξοχικά (2009)

«
Κοιτάζω Εξοχή Βλέπω Εξοχικά
»

Λάδι σε καμβά - 37 x 90 cm

 

« Ζωγραφική